Ewidencja gruntów i budynków OZNACZENIA – poznaj wszystkie symbole! - dekoportal.pl

Ewidencja gruntów i budynków OZNACZENIA – poznaj wszystkie symbole!

11 Sty 2024 / Napisał  / Inne wnętrza
ewidencja gruntów i budynków oznaczenia
Ewidencja gruntów i budynków zapewnia dostęp do wartościowych informacji na temat nieruchomości. 

Ewidencja gruntów i budynków zapewnia dostęp do wartościowych informacji na temat nieruchomości. Żeby dobrze je zrozumieć, warto poznać używane symbole. Dowiedz się, jakie są oznaczenia w ewidencji gruntów. Poznaj też symbole wykorzystywane w planie zagospodarowania.

O czym przeczytasz w artykule?

Ewidencja gruntów i budynków – oznaczenia, które warto znać

Ewidencja gruntów i budynków pozwala dowiedzieć się więcej na temat nieruchomości. Zawiera informacje dotyczące zarówno użytków gruntowych, jak i zabudowanych. Wykazuje się w niej powierzchnię oraz granice działki. Ewidencja informuje o rodzaju użytków gruntowych oraz funkcji i powierzchni znajdujących się na terenie budynków.

W ewidencji są informacje dotyczące właściciela obiektu oraz adres jego stałego miejsca pobytu. Jeśli nie ma właściciela, w ewidencji wskazuje się na inny podmiot władający gruntem czy lokalem. Zaznacza się, czy nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków lub jest objęta formą ochrony przyrody. Ewidencja zawiera informację dotyczącą wartości katastralnej nieruchomości, a także mówiącą o umowie dzierżawy.

Ewidencja gruntów i budynków zawiera oznaczenia. Znając je, łatwiej jest odczytać mapę. Wykorzystywane symbole określone są w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.

Ewidencja gruntów i budynków – co warto o niej wiedzieć?

 • Zawiera informacje na temat użytków gruntowych i zabudowanych.
 • Wskazuje granice i powierzchnię działki.
 • Znajdują się w niej dane dotyczące właściciela lub innego podmiotu władającego nieruchomością.
 • Określa, czy obiekt znajduje się w rejestrze zabytków lub jest objęty formą ochrony przyrody.
rodzaje gruntów i ich oznaczenia
W ewidencji są informacje dotyczące właściciela obiektu oraz adres jego stałego miejsca pobytu.

Oznaczenie użytku „R” i inne symbole w ewidencji

Czas dowiedzieć się, jakie symbole może zawierać ewidencja gruntów i budynków. Oznaczenia dotyczą między innymi gruntów rolnych. Do ich wskazania wykorzystuje się litery.

Oznaczenie użytku „R” to symbol gruntów ornych. To tylko jedna z niewielu liter, których znaczenie warto znać, żeby sprawnie odczytywać mapę. Jakie jeszcze są rodzaje gruntów i ich oznaczenia? Wyróżnia się:

 • Ł – łąki
 • Ps – pastwiska
 • S – sady
 • Br – grunty rolne zabudowane
 • Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
 • Wsr – grunty pod stawami
 • W – grunty pod rowami

Oznaczenie użytku „W” czy „S” oraz pozostałych wyżej wymienionych dotyczy użytków. Nieużytki zaznacza się natomiast przy pomocy litery „N”. W ewidencji pojawiają się również lasy (Ls) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz).

Oznaczenia w ewidencji gruntów dotyczą też miejsc zabudowanych i zurbanizowanych. Symbole, które warto znać, to:

 • B – tereny mieszkaniowe
 • Ba – tereny przemysłowe
 • Bi – inne tereny zabudowane
 • Bp – tereny w trakcie zabudowy i zurbanizowane tereny niezabudowane
 • Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 • K – użytki kopalne

Wyróżnia się tereny komunikacyjne. Należą do nich drogi (dr), tereny kolejowe (Tk), inne (Ti), grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp). Rodzaje gruntów i ich oznaczenia dotyczą też gruntów pod wodami: morskimi wewnętrznymi (Wm), powierzchniowymi płynącymi (Wp), powierzchniowymi stojącymi (Ws).

Oznaczenia gruntów – symbole, które warto znać:

 • Oznaczenie użytku „R” to grunty rolne.
 • Wyróżnia się też Ł – łąki, Ps – pastwiska, S – sady.
 • Nieużytki symbolizuje litera „N”.
 • Tereny mieszkaniowe określa „B”.
 • To tylko część symboli – warto poznać je wszystkie, żeby w prawidłowy sposób odczytywać wartościowe informacje.
oznaczenia działek w planie zagospodarowania
Klasa I oznacza najlepszą glebę.

RIVb – co oznacza? Klasyfikacja gruntów

Musisz wiedzieć, że oznaczenia w ewidencji gruntów oprócz litery mogą mieć obok również cyfry rzymskie. Taki zapis przykładowo wygląda tak: RIVb. Co oznacza ten symbol? Żeby się tego dowiedzieć, potrzebna jest klasyfikacja gruntów. Oznaczenia dają wiedzę o jakości gleby, a to ma znaczenie podczas planowania uprawy.

Jakie są kategorie gruntów? Klasa I oznacza najlepszą glebę. Taką, która jest zasobna w składniki pokarmowe. Nadaje się pod uprawę wszystkich roślin uprawnych, na przykład pszenicy. Doskonale sprawdzi się też do uprawy warzyw i zakładania sadów.

Klasa II to również bardzo dobre gleby orne. Są zbliżone do tych klasy I, jednak wyróżniają się nieco słabszą przepuszczalnością. Można uprawiać na nich te same rośliny co na lepszej ziemi, jednak istnieje ryzyko, że plony okażą się mniejsze.

Klasa III określa dobre i średnio dobre gleby orne. Zależy, jaka litera występuje przy cyfrze rzymskiej. IIIa to dobre gleby, na których jednak mogą występować problemy, na przykład z poziomem wód gruntowych. Wybór roślin uprawnych jest więc mniejszy. Ziemia sprawdzi się do uprawy owsa, ziemniaków, pszenicy czy buraków cukrowych. IIIb to średnio dobre grunty, które są zbliżone do IIIa, jednak mają słabsze właściwości chemiczne lub fizyczne.

Klasa IV również dzieli się na IVa i IVb. Co oznaczają te symbole? IVa to grunty średniej jakości lepsze, w przypadku których wybór roślin do uprawy jest już znacznie mniejszy niż w wyższych klasach. Plony w dużej mierze zależą od ilości opadów atmosferycznych. IVb to ziemia średniej jakości gorsza, która jest zbliżona do IVa, jednak bardziej wadliwa. Może być za sucha lub zbyt wilgotna. W przypadku tych gruntów występuje duża zależność plonów od warunków atmosferycznych.

Klasa V oznacza słabą glebę, która wyróżnia się niewielką żyznością. Może posłużyć do uprawy żyta, a w sezonie obfitującym w opady będzie odpowiednia pod ziemniaki. Klasa VI to natomiast najsłabsze gleby orne, które dają niepewne plony. Wyróżnia się też klasę VIz, czyli ziemię trwale za suchą lub za mokrą. To tereny, które powinny być zalesione, ponieważ nie nadają się do uprawy.

Klasyfikacja gruntów – oznaczenia:

 • Klasa I – najlepsza, zasobna w składniki pokarmowe gleba.
 • II – bardzo dobra, ale mniej przepuszczalna niż ziemia klasy I.
 • IIIa i IIIb – dobre i średnio dobre gleby, na których może występować problem z poziomem wód gruntowych.
 • IVa i IVb – średniej jakości ziemia, na której plony zależą od warunków atmosferycznych.
 • V – słabe, niewielkiej żyzności grunty.
 • VI – najsłabsza ziemia, zapewnia małe plony.
 • VIz – gleba nie nadaje się do uprawy, teren powinien być zalesiony.
rivb co oznacza
Wyróżnia się też klasę VIz, czyli ziemię trwale za suchą lub za mokrą.

Oznaczenia działek w planie zagospodarowania

Podczas szukania działki warto przyjrzeć się miejscowemu planowi zagospodarowania. Nie każda działka jest nim objęta. Niektóre mogą wymagać złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Jeśli jednak miejscowy plan zagospodarowania obejmuje działkę, to należy się z nim dobrze zapoznać. To dokument, który wskazuje sposób zagospodarowania terenu. Można się z niego dowiedzieć, jakiej wielkości ma być dom, jaki ma mieć kąt nachylenia dachu oraz czy kiedyś w okolicy mają szansę powstać sklepy.

Ważne jest, żeby sprawdzić oznaczenia działek w planie zagospodarowania. Teren zabudowy mieszkaniowej wskazuje się przy pomocy „M” – jednorodzinna to MN, natomiast wielorodzinna to MW. Wyróżnia się też ML – to symbol dla terenu zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej.

Do często stosowanych oznaczeń należy również „U”. Przykładowo może to być teren usług handlu UH lub teren usług zdrowia i pomocy społecznej UZ. Przy pomocy litery „P” oznacza się teren produkcji, a „K” – komunikacji. Infrastruktura techniczna to „I”, teren rolnictwa – „R”, wód – „W”, lasu – „L”, a zieleni – „Z”.

Oznaczenia działek w planie zagospodarowania – jakie są?

 • MN to zabudowa jednorodzinna, natomiast MW – wielorodzinna.
 • ML określa teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej.
 • UH to usługi handlowe, natomiast UZ – teren usług zdrowia i pomocy społecznej.
 • Teren lasu określa się przy pomocy litery „L”, natomiast teren rolnictwa to „R”.


Oceń ten artykuł
(1 głos)
Ostatnio zmieniany wtorek, 06 luty 2024 12:19
komentarz /( 1 )
 • Iwo
  Iwo

  wtorek, 23 kwiecień 2024 09:31

  druczki, kruczki a i tak nikt nic z tego nie wie :D

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.